In Juni 2014 verscheen er een artikel in het Achterhoek Magazine over Innovar.

>> Klik hier om het hele artikel te bekijken (PDF)

Innovar
Innovar is een innovatiehub voor studenten, opgezet door drie deelnemende bedrijven waaronder ook Contour Advanced Systems BV. Innovar is opgericht om de deelnemende studenten een goede stageopdracht aan te kunnen bieden. Een opdracht die zowel meerwaarde voor de student als voor het bedrijf oplevert. Dit alles vanuit de overtuiging dat samenwerking met jonge mensen de innovatieve kracht binnen de bedrijven in de Achterhoek bevordert.

Je haalt niet zomaar even een paar studenten binnen die voor innovatie zorgen. Je moet het namelijk wél goed organiseren, met dat doel is Innovar opgericht.

Kerntaken
Innovar Achterhoek Magazine – CoverInnovar waarborgt dat de stage- of afstudeeropdrachten duidelijk geformuleerd worden. De opdracht moet een relatie hebben met de activiteiten van het bedrijf en moet aansluiten op de actuele ontwikkelingen op de markt en in de techniek. Uiteraard moet de opdracht ook goed passen binnen interesses en opleidingen van de deelnemende studenten. Op deze manier kunnen de deelnemende studenten goed worden begeleid tijdens de stageperiode, met zowel een positief resultaat voor de student als voor het bedrijf.

Innovatie in de Achterhoek
Inge Hummelink is een afgestudeerd HBO-er die bij Innovar de studenten begeleid en helpt bij het formuleren van stage- en afstudeeropdrachten. Ook verzorgt zij de werving van nieuwe studenten. Het is haar ervaring dat studenten vaak verbaasd zijn over de hoeveelheid innovatieve bedrijvigheid die in de Achterhoek plaatsvindt.

>> Bekijk de website van Innovar