Wat is een CNC machine?

Een CNC machine is een computergestuurde productiemachine. CNC staat voor Computer Numerically Controlled. We kunnen onderscheid maken in verschillende gradaties van automatisering. Namelijk automatisering van een (1) enkele bewerking, automatisering van een (2) product met meerdere bewerkingen, en automatisering van een (3) serie van producten met ieder een of meerdere bewerkingsstappen, inclusief de aan- en afvoer van producten.

Plaatbewerking: Ponslaser combinatie Trumpf TM7000

Gradaties van automatisering

Enkelvoudige NC bewerkingen

In de meest simpele variant van automatisering kan een (1) enkelvoudige bewerking parametrisch worden ingesteld; bijvoorbeeld door op een lintzaag een enkelvoudige zaaglengte op een numeriek console in te stellen. De machine kan dan bij het starten van de bewerking de buis op de vaste ingestelde maat zagen. Deze variant noemen we NC-besturing; numerieke besturing. Omdat het om een enkelvoudige parameter gaat, is een computer vaak niet nodig om de bewerking te voltooien.

Opeenvolgende CNC bewerkingsstappen

In de tweede graad van automatisering kan een machine (2) opeenvolgende bewerkingsstappen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is een kantbank waarop voor ieder product een cyclus gestart wordt van meerdere opeenvolgende buighoeken. Voor iedere buighoek zijn dan meerdere parameters vastgesteld in het CNC programma; zoals buighoek, perskracht, en positie van de achteraanslagen. Door het programma af te lopen, kan de kantbank iedere opeenvolgende buiging tijdens het kanten automatisch instellen. Vanaf dit niveau van automatisering worden programma’s typisch opgeslagen voor hergebruik. Als hetzelfde product dan later nogmaals geproduceerd moet worden, kan het kant en klare programma worden hergebruikt.

CNC Inclusief material handling

In de derde graad van automatisering kan (3) een bewerkingscyclus inclusief material handling worden uitgevoerd. In deze variant verzorgt een robot bijvoorbeeld de de aanvoer van een onbewerkt product, en de afvoer van het bewerkte product. Op deze manier kan de CNC machine autonoom een productiebatch produceren. Een voorbeeld van een CNC machine in de derde graad van automatisering is een Ponslasercombinatie of vlakbedlaser met een gekoppeld automatisch plaatwerkmagazijn. De machine kan met behulp van de automatisering autonoom meerdere platen lasersnijden.

FMS lijn

We spreken van een FMS lijn wanneer een CNC machine van de hoogste automatiseringsgraad aan een magazijn voor de aan- en afvoer van materiaal is gekoppeld, en daarnaast ook in staat is om zelf de benodigde tooling voor de diverse producten geautomatiseerd te wisselen

FMS staat daarbij voor Flexible Manufacturing Solution. Een FMS lijn kan volautomatisch kleine series van afwisselende produceren. Dit maakt het een flexibel productiesysteem. Het systeem kan namelijk precies produceren in de volgorde zoals dat door de planning gevraagd wordt. Vierentwintig uur per dag, zonder dat de flexibiliteit van het systeem beperkt wordt door het aanwezig zijn van een CNC operator in de nachtdienst die ’s nachts de tooling moet wisselen.

Basiscomponenten

De drie basiscomponenten om een machine CNC gestuurd te maken zijn: (1) De CNC besturing zelf, bijvoorbeeld een touchscreen met computerbesturing en bijbehorende IO zoals voetpedaal of toetsenbord. (2) De actuators die deze besturing aanstuurt. Met actuators bedoelen we hierbij elektromotoren, hydraulica of pneumatiek die de machine in beweging brengen. En (3) sensoren die de toestand van de machine terugkoppelen (bijvoorbeeld het actuele Y-co├Ârdinaat van de bovenbalk van een kantbank) of onderdeel zijn van een veiligheidscircuit om ongelukken te voorkomen (zoals een lichtscherm).

De combinatie van deze componenten stelt een CNC machine in staat om computergestuurd en op een veilige manier te produceren.

Een CNC machine kan dus iedere machine zijn die over deze componenten beschikt. Er bestaan daarom ook te veel verschillende soorten CNC machines om op te noemen. Desondanks enkele voorbeelden: Lasersnijmachines, ponsmachines, kantbanken, pemserters, draai- en freesbanken, plaatwalsen, puntlasapparaten, stiftlasapparaten, co├Ârdinatenboormachines en lasrobots.

Voorbeelden van CNC machines

Een CNC machine kan dus iedere machine zijn die over de bovestaande componenten beschikt. Er bestaan daarom ook te veel verschillende soorten CNC machines om op te noemen. Desondanks enkele voorbeelden van CNC machines die we bij Contour gebruiken: Lasersnijmachines, ponsmachines, kantbanken, pemserters, draai- en freesbanken, plaatwalsen, puntlasapparaten, stiftlasapparaten, co├Ârdinatenboormachines en lasrobots.

“We hebben een collegiaal team. We zijn harde werkers, maar met iedereen kun je lachen.”

Rudy, 29, CNC Kanter